Proiecte de investiții:

Alimentare cu apă şi canalizare
Staţie de epurare
Reabilitări drumuri comunale